Johdantosivu

Kestävä Kehitys

Olemme osa ympäristöä. Ihmiskunnan selviytymiseen maapallolla elinehto on säilyttää ympäristömme elinkelpoisena. Vaihtoehtoista planeettaa ei toistaiseksi ole tarjolla. Nykyteknologia ei vielä kykene perustamaan siirtokuntia pitkien matkojen päähän avaruuteen vaan meidän ainoa vaihtoehto on pitää huolta maapallosta ja sen elinvoimaisuudesta.

Ihmisen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kulutamme maapallon luonnonvaroja yhä enemmän kiihtyvällä tahdilla sekä rakennamme ja muokkaamme ympäristöä tarpeidemme mukaan. Ihmisen ottaessa tilaa luonnolta ympäristön elinvoimaisuus heikkenee ja samalla myös ihmisen olemassa olon edellytykset. Ihmisen toiminnan seuraukset ilmenevät moninaisina ilmiöinä: ilmasto lämpenee ihmisen tuottamien kasihuonekaasupäästöjen seurauksena, luonnon monimuotoisuus heikkenee, kun ihminen valtaa tilaa luonnolta ja ihmiselle elintärkeät luonnonvarat ehtyvät.

Ihmiskunnan pyrkimyksenä on se, että lajimme säilyy hengissä olemassa olon taistelussa, tavoitteenaan yhteiskunnan alati kasvava hyvinvointi. Ympäristömme elinkelpoisuuden rajat näkyvät jo nyt selkeästi, ja lisääntyvän hyvinvoinnin tavoittelu koettelee näitä rajoja yhä ankarammin.  Tässä onkin pähkinää purtavaksi: Miten tavallisena ihmisenä, kuluttajana tai yrittäjänä voimme minimoida toimintamme ympäristöhaitat, jotta korvaamaton maapallomme säilyy elinvoimaisena niin meille kuin tulevillekin sukupolville? 

Laulu luonnolle