Mål för studierna

Välkommen till online-kursen för hållbar utveckling

Obligatoriska mål för kunnande, 1 kp

Den studerande kan

  • arbeta enligt principerna för hållbar utveckling
  • beakta principerna för livscykeltänkandet
  • resonera om lösningar ur etiska synvinklar.

Anvisningar för hur kursen avklaras

Kursen i hållbar utveckling hör till de gemensamma examensdelarna för yrkesexamen och är en obligatorisk kurs på 1 kompetenspoäng. Med hjälp av den här nätkursen kan du utföra kursen självständigt genom att gå igenom materialet och göra sluttestet.

I testet ställs frågor tagna ur inledningen, FN:s globala mål för hållbar utveckling och från de olika delområdena för hållbar utveckling. Testet består av flervalsfrågor, som innehåller påståenden som besvaras antingen som sanna eller falska. För varje fråga kan fås maximalt tre poäng och man kan således få ett poäng för varje påstående som man svarat rätt på. De olika alternativa påståendena för varje fråga kan också alla vara antingen sanna eller falska, så var noggrann när du svarar!

Som ett resultat av testet får du en poängsumma och du kan själv kontrollera ditt vitsord i tabellen. Poängen och vitsordet överflyttas direkt till den ansvarslärare som har anslutits till kursen och som sedan antecknar ditt vitsord i ditt studieutdrag. De rätta svaren får du genom att studera materialet på nytt och genom att diskutera med din lärare.

Vi önskar dig trevliga studiestunder i lag med denna kurs i hållbar utveckling!