Inledning

Hållbar Utveckling

Människan är en del av miljön. I dagens läge är jorden den enda planeten med förutsättningar för
människoliv man känner till. Därför är det väldigt viktigt att vi tar hand om vår planet. Även om det skulle finnas andra planeter med förutsättningar för liv, skulle det vara alldeles för avancerat för dagens teknologi att bilda nya samhällen på dem.

Människan belastar miljön på många sätt. Vi förbrukar allt mer naturtillgångar och t.ex. byggbranschen sätter sina spår i jordens mark och landskap. Det orsakar en sämre hållbarhet för miljön och ger därmed sämre förutsättningar för människan att överleva. Då vi förbrukar naturresurser sker förändringar som är skadliga för miljön. Bl.a. leder det till klimatförändring, skadliga föreningar i luften och färre naturtillgångar. Till råga på det så tar fler och fler byggnader den gröna naturens plats.

Människan strävar hela tiden till att öka sitt välmående, men först och främst handlar det om att hållas vid liv i kampen om överlevnad. Efter det blir målet för människan att må så bra som möjligt. Då människan försöker förbättra sitt välmående påverkas miljön ibland negativt, dess gränser syns redan tydligt. Hur kan vi som vanliga individer, konsumenter och företagare minimera miljöskador och bevara en livsduglig och förnybar planet? Det är något var och en borde fundera på.

Sjung för klimatet