Info

Digitalt läromaterial för hållbar utveckling

Projekttid 14.2.2018- 31.12.2019

Projektdeltagare: (Upphovsmän)

  • Helsinki Business College, BC, koordinaattori
  • Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto
  • Koulutuskuntayhtymä Tavastia/Ammattiopisto Tavastia
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin koulutuskeskus REDU
  • Svenska framtidskolan i Helsingforsregionen Ab (Yrkeinstitutet Practikum)
  • Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattio
  • Turun ammattiopistosäätiö, TAO

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Tekniskt genomförande av webbplatsen:

Kim Hämäläinen, Raimo Nordström ja Miko Häkkinen
Business College Helsinki