Ekonomisk Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Jordklotets naturresurser är begränsade. Hållbar utveckling är konsumtion som beaktar kommande generationers behov. Målet med hållbar utveckling är att trygga goda levnadsmöjligheter för dagens generationer och för kommande generationer med andra ord att hushålla med naturresurserna på ett hållbart sätt.  Ekonomisk hållbarhet består av ekonomiska beslut som gör av samhället ( lagar och förordningar), företag och konsumenter. En hållbar ekonomi har en balanserad tillväxt som varken förstör naturresurser eller ökar skulder, utan genom effektiv återanvändning och användning av förnybara naturresurser.  På lång sikt är det viktigt för hela världen och för de kommande generationerna att beakta jordens bärkraft. I detta avsnitt ser vi på hållbarheten via olika beslutsfattares ekonomiska perspektiv.

Samhällsekonomi

Samhället har en betydande roll i främjandet av hållbar utveckling. Alla investeringar har miljöpåverkningar. Människan behöver varor och tjänster för att leva och må bra. Naturresurser, arbetskraft och maskiner används vid framställningen av dessa varor och tjänster.  När ekonomin granskas ur ett hållbart perspektiv är det viktigt att verksamheten inte slukar sociala eller ekologiska resurser utan att ekonomin kan möta även oväntade situationer och bidra till välmående inom ramen för vad vår planet klarar av. 

En hållbar och stabil ekonomi är en god grund för hållbar utveckling. Utan en stabil ekonomisk grund kan inte löner betalas eller satsningar för personalens välmående eller tex miljövänlighet göras. En hållbar ekonomi underlättar även arbetet med nya framtida utmaningar ss den allt mer ålderstigna befolkningen samt de ökade social- och hälsovårdskostnader samhället står inför. 

Hållbar ekonomi strävar till att följa den ekonomiska tillväxtens fluktueringar utan att öka landets skulder. BNP ( Bruttonationalprodukten) för landet är ett sätt att mäta vad landets varor och tjänster har inbringat i €/capita.  Inom hållbar ekonomi diskuteras idag om det är nödvändigt med en kontinuerlig ekonomisk tillväxt, som man hittills ansett, eller om en immateriell tillväxt kunde minska förbrukningen av naturresurserna. Jämför tex mobiltelefonerna från 1980-talet med mig telefonerna idag, de har blivit mycket mindre till storleken, men har ändå fler och smartare funktioner än tidigare.   Företagets hållbara ekonomi 

Miljövänlighet minimerar skadliga miljöpåverkningar och erbjuder lösningar som hjälper kunden att minska sin energiförbrukning och förbrukningen av naturresurser. Miljövänlighet är en lönsam del av företagsverksamheten. De flesta varor och tjänster produceras av företag som specialiserat sig på just de varorna/ tjänsterna. En förändring mot mera kolneutralt och resurssmarta lösningar håller som bäst på att förändra industrierna och ny verksametsmodeller skapas. Inte endas hållbara lösningar, utan även lösningar där varan eller tjänsten i sig kan innebära en hållbarare lösning för a. Företaget följer ett flertal lagar, en av dem är att ta sitt ekonomiska ansvar i form av betalning av både skatter och löner, därutöver tillkommer miljövänligheten och välfärden med som  ekonomiska möjligheter. 

Hållbar produktion granskas ofta ur vinklar som tangerar miljön, cirkulär ekonomi, livscykelanalys,   clean tech och förnybar energi.


Konsumentens hållbara ekonomi

Ur konsumentens synvinkel har den hållbara ekonomin betydelse i konsumtionsbeteendet och de val vi gör. Allt vi gör påverkar miljön, boende, hur vi rör oss, maten och vad vi köper dvs vår konsumtion.  Hushållens konsumtionsbeteende påverkar och har betydelse för främjandet av hållbar utveckling. Var och en av oss kan välja hållbar konsumtion, produkter och tjänster som sliter mindre på naturresurserna genom sitt ursprung och genom tillverkningsprocesserna, som förbrukar mindre energi och bättre, förnybar energi. Miljö- och energimärkningarna berättar för oss hur vi kan välja mera hållbart. Det händer att vi agerar rationellt och tar det billigaste istället för det bästa och därför fästs idag stor vikt vid information och hjälpmedel som upplyser konsumenten om tex miljöskador och extra skadeskatter som kan betalas. För den ekonomiska hållbarheten handlar inte om vad som är billigast, utan vad som är minst skadligt och därför kan hållbarheten även handla om att avstå från konsumtion. Hållbar konsumtion är något vi kan välja. Varje hållbart konsumtionsbeslut leder till ökad ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten behöver samhället,  företagen och konsumenterna samt alla tre parters återkommande hållbara val. 


Företagets hållbara ekonomi

Miljövänlighet minimerar skadliga miljöpåverkningar och erbjuder lösningar som hjälper kunden att minska sin energiförbrukning och förbrukningen av naturresurser. Miljövänlighet är en lönsam del av företagsverksamheten. De flesta varor och tjänster produceras av företag som specialiserat sig på just de varorna/ tjänsterna. En förändring mot mera kolneutralt och resurssmarta lösningar håller som bäst på att förändra industrierna och nya verksametsmodeller skapas. Inte endast hållbara lösningar, utan även lösningar där varan eller tjänsten i sig kan innebära en hållbarare lösning för alla. Företaget följer ett flertal lagar, en av dem är att ta sitt ekonomiska ansvar i form av betalning av både skatter och löner, därutöver tillkommer miljövänligheten och välfärden med som  ekonomiska möjligheter. 

Hållbar produktion granskas ofta ur vinklar som tangerar miljön, cirkulär ekonomi, livscykelanalys,   clean tech och förnybar energi.

Consumer society – Sustainability | ACCIONA

Källor